Kommer Bitcoin att ersätta guld som världens främsta realtillgång?

Att Bitcoin är en kryptovaluta som har fått stort svängrum på den ekonomiska marknaden har förmodligen inte undgått många som är intresserade av digital handel i olika slag. Inte heller har det undgått privata investerare, institutionella intressen i stora länder och investeringsproffs som alla har beblandat sig med Bitcoin på senare år. Kan det rent av göra att Bitcoin går om guld och vad skulle i sådana fall vara fördelarna med det? 

Sedan lång tid tillbaka i historien har guld varit en ekonomisk basvara som har funnits där som en säkerhet, inte minst för den amerikanska valutans värde. Den utveckling som guld har haft när det kommer till sitt eget värde pekar också på att det tidigare har varit en väldigt säker investering och ett sätt att omvandla sina monetära tillgångar till en annan form av tillgång med god avkastning. 

Men den ekonomiska marknaden tar hela tiden steg och moderniseras, på samma sätt som marknaden i övrigt. Det är inte konstigt att digitala lösningar nu dominerar inom många områden och ser man till aktiemarknaden är det uppenbart att många tekniska innovativa företag går bra. Det är dessa som lockar till sig investeringar, eftersom de erbjuder lösningar på nya problem som inte tidigare fanns eller som inte tidigare kunde lösas då den tekniska baskunskapen inte var tillgänglig. 

På ett liknande sätt kan man konstatera att Bitcoin har blivit en maktfaktor på den ekonomiska marknaden. Det har att göra med en rad olika saker, men att det ekonomiska intresset, både rent institutionellt och från den mer privata sfären av investerare, har vuxit är väldigt tydligt. Det i sig har gjort att fler får upp ögonen för Bitcoin att det nu är tillgångar som har ett större värde än tidigare. 

Bitcoin och guld har flera likheter 

En annan förklaring är att Bitcoin har flera likheter med guld, som under lång tid varit något av en ekonomisk basvara världen över. Det har funnits ett stabilt värde på guldtillgångar, ett värde som också har vuxit med tiden och gjort guld till en historiskt sett väldigt smart investering, både långsiktigt och kortsiktigt egentligen. 

På samma sätt som att guld är en begränsad tillgång, i det att jorden bara producerat ett visst antal ton guld genom alla år och att människan inte kan producera guld på konstgjord väg, är Bitcoin också en begränsad tillgång. Det gör att det finns en annan säkerhet i att investera i Bitcoin, då det inte reproduceras i stora mängder utan bygger på det system som togs fram från början. 

Bitcoin har också blivit ett verktyg som på ett mer finansiellt plan kan användas i allt större utsträckning nu än bara för ett par år sedan. Det kan handla om rena investeringar i Bitcoin, ofta med hjälp av så kallade kryptoplånböcker. Men man kan också investera i ekonomiska instrument som är bundna till värdet på Bitcoin. På så sätt kan man spekulera i Bitcoin utan att för den sakens skull göra några investeringar i själva tillgången. 

Men allra tydligast är att Bitcoin numera också går att använda för att betala saker, allra främst på nätet. Där är det Bitcoin skiljer sig mest mot guld och där finns en stor fördel med Bitcoin kontra guldtillgångar, som är väsentligt svårare att handla med. Branscher som iGaming, alltså betting och casino på nätet, ligger i framkant när det gäller att använda sig av Bitcoin som ett betalmedel. På just casinon utan licens har kryptobetalningarna ökat och även startat en våg av nytt utvecklande av betaltjänster som involverar bitcoin och krypto.

Framtiden ser ljus ut för BTC och krypto, men om den slår ut guld återstår att se.

Lämna en kommentar